Tiede ja luonto
Keskeiset yhtäläisyydet ja erot mitoosin ja meioosin välillä ovat, että molemmat Mitoosi ja meioosi ovat kaksi solujakautumista, joita esiintyy eukaryoottisoluissa ja molemmat alkavat diploidisista emasoluista. Mutta, mitoosi tuottaa kaksi diploidista...
Uusi planeettajärjestelmä TRAPPIST-1 löytyi vuonna 2017   NASA helmikuussa 2017 ilmoitti löytäneensä eksoplaneettajärjestelmän, joka voisi ylläpitää orgaanista elämää. Tämä planeettojärjestelmä, joka sijaitsee noin 235 biljoonaa mailia maasta, Vesimies-tähdistössä, koostuu seitsemästä...
Erilaiset nisäkkäät vs. linnut Nisäkkäät ja linnut ovat kehittyneimpiä eläinryhmiä, ja niiden joukossa on paljon erilaisia. Molemmilla näillä ryhmillä on erityisiä ekologisia markkinarakoja. Koskaan ei ole vaikeaa tunnistaa nisäkästä linnusta,...
Meristemainen kudos vs. pysyvä kudos   Evolutionin myötä kasvien runko on kasvanut suureksi ja monimutkaisemmaksi. Niiden monimutkaisuuden vuoksi tapahtuu työnjako ja soluryhmät osoitetaan suorittamaan tietty toiminto monisoluisissa organismeissa. Soluryhmä, jolla...
Yksi keskeiset erot homeostaasin ja aineenvaihdunnan välillä on se homeostaasilla tarkoitetaan kykyä ylläpitää vakaata ja jatkuvaa sisäistä ympäristöä kehossa riippumatta ulkoisen ympäristön muutoksista, kun taas aineenvaihdunnalla tarkoitetaan joukko kemiallisia reaktioita,...
Yksi keskeiset erot histologian ja sytologian välillä on se histologia on biologian haara, joka tutkii eläinten ja kasvien kudoksia mikroskoopin alla, kun taas sytologia on toinen biologian haara, joka tutkii...
Endokriinisten ja eksokriinisten rauhasten erot Rauhanen on erityinen rakenne, joka salaa erilaisia ​​kemiallisia aineita, kuten entsyymejä, hormoneja ja metaboliitteja. Kehossa on kahta tyyppiä rauhasia, joita kutsutaan endokriinisiksi rauhasiksi ja eksokriinisiksi...
DNA-virukset sisältävät DNA: ta geneettisenä materiaalina, kun taas RNA-virukset sisältävät RNA: ta geneettisenä materiaalina. Yleensä DNA-genomit ovat suurempia kuin RNA-genomit. Lisäksi suurin osa DNA-viruksista sisältää kaksijuosteista DNA: ta, kun taas...
Biogeneesi vs. spontaani sukupolvi   Muinaisista ajoista lähtien ihmiset olivat kiinnostuneita elämän sukupolvesta. Itse asiassa spontaani sukupolvi oli varhaisin käsite, jota pidettiin vahvasti ihmisten keskuudessa ja joka tarjosi vahvan todistuksen...
Alfa vs. beeta-glukoosi   Glukoosi on hiilihydraattiyksikkö ja osoittaa hiilihydraatin ainutlaatuisen ominaisuuden. Glukoosi on monosakkaridi ja pelkistävä sokeri, joka on kasvien fotosynteesin päätuote. Klorofyllit tuottavat glukoosia ja happea epäorgaanisella hiilellä...